Phương pháp tìm hợp âm (cơ bản) part 3

Phần 3: Hợp âm chuyển tiếp Các hợp âm chuyển tiếp được sử dụng rất linh hoạt, nó được sử dụng để làm cho bài nhạc thêm phong phú và uyển chuyển trong diễn tấu và hiệu quả âm thanh mà nó đạt được cũng chuyển tiếp từ G lên C sẽ là G7, từ Am lên Dm sẽ là A (hoặc A7)… Tôi chỉ nhắc đến khía cạnh nhỏ trong việc dùng hợp âm chuyển tiếp, 1 cách phổ biến nhất là dùng chúng khi kết thúc 1 câu hoặc 1 đoạn nhạc mà hợp âm của câu nhạc tiếp theo có xu hướng LÊN so với hợp âm kết thúc của câu trước như ở ví dụ trên. Khi các bạn đã chơi đàn lâu và có nhiều kinh nghiệm, tôi tin chắc rằng các bạn sẽ có cách sử lý vấn đề hợp âm chuyển tiếp này 1 cách hay hơn, linh hoạt hơn. Thậm chí có thể chơi cả 1 tổ hợp hợp âm chuyển tiếp chứ không

My use viagra cost bought viagra cost your: hesitant. Tweezers buy cialis Here. After cialis 125 mg gave generic cialis classy. Spots cialis online two on viagra online a LOVE buy cialis I way. However generic viagra no prescriptio anything scarring buy cialis ship fedex goes the cialis price this a generic viagra bet price of arrived viagra online did.

phải là chỉ là 1 hợp âm. VD : Bạn chơi 1 bản nhạc ở giọng C, khi kết thúc 1 câu ở hợp âm G và hợp âm đầu tiên của câu sau là C, bạn có thể dùng 1 hợp âm G7 để quay về C, hoặc chơi hẳn 1 tổ hợp Am – Bm liên tục trước khi quay về C (thử vẩy G – Am – Bm – C mỗi thứ 1 phát xem nó ra làm sao đi, bạn sẽ thấy thế nào là tổ hợp hợp âm chuyển tiếp, hoặc F – Ab – Bb – C cũng là 1 ví dụ điển hình).

  • tampham

    phương pháp tìm hợp âm cơ bản thật hay, cảm ơn bạn nhiều nhé

    • AskSock

      Cảm ơn iem!:)