• Hoàng

    tkanks for share :D nhưng bác nói rõ hơn về từng phần mềm đi được không ?