Chia sẻ cách tự học đàn Organ, Piano, các bản nhạc organ,piano hay.Dịch vụ cho thuê đàn, dạy đàn

Bài 9: Vị trí các nốt nhạc trên khuông nhạc khóa son

Bài 9: Vị trí các nốt nhạc trên khuông nhạc khóa son

Users

BÀI 9

Vị trí các nốt nhạc trên khuông nhạc khóa son

Theo thứ tự 7 tên nốt (Đô, Rê, Mi, Pha, Son, La, Si) vị trí nốt nhạc trên khuông nhạc khoá Son như sau:

ntnhctrnkhung1 300x240 Bài 9: Vị trí các nốt nhạc trên khuông nhạc khóa son

  • Name*

    hay