Chia sẻ cách tự học đàn Organ, Piano, các bản nhạc organ,piano hay.Dịch vụ cho thuê đàn, dạy đàn

Bài 7: Tên nốt nhạc

Bài 7: Tên nốt nhạc

Users

Bài 7
TÊN NỐT NHẠC

Để ghi lại độ cao thấp của âm thanh người ta dùng 7 âm, thứ tự từ thấp đến cao là:

Đô – Rê – Mi – Pha -Son – La – Si
Viết tắt : Đô (C); Rê (D); Mi (E); Pha (F); Son (G); La (A); Si (B)
7 âm cơ bản được sắp xếp trên khuông nhạc như sau:
7notnhactrenkhuong 300x59 Bài 7: Tên nốt nhạc

  • dung3altt

    tacccccccccffbghhh