Bài 7: Tên nốt nhạc

Bài 7 TÊN NỐT NHẠC

Để ghi lại độ cao thấp của âm thanh người ta dùng 7 âm, thứ tự từ thấp đến cao là: Đô – Rê – Mi – Pha -Son – La – Si Viết tắt : Đô (C); Rê (D); Mi (E); Pha (F); Son (G); La (A); Si (B) 7 âm cơ bản được sắp xếp trên khuông nhạc như sau:

  • dung3altt

    tacccccccccffbghhh